Vaasan korkeakoulut yhteistyöhön hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN:n kanssa