VEOn uudistunut turpiinin säätö- ja ohjausjärjestelmä vastaa entistäkin paremmin käyttäjien tarpeisiin

Vesivoimakoneen turpiinin säätö- ja ohjausjärjestelmällä on useita tehtäviä. Se säätää johto- ja juoksupyörää halutun prosessiarvon saavuttamiseksi, eli huolehtii pyydetyn tehon toteutumisesta. Taajuustuennan päällä ollessa järjestelmä ohjaa koneiston tehoa verkkotaajuuden muuttuessa ja pyrkii siten vastustamaan verkkotaajuuden muuttumista. Lisäksi se valvoo koneiston mekaanisten säätölaitteiden toimintaa sekä ohjaa ja rajoittaa annettujen parametritaulukoiden kautta koneiston toimintapistettä vesipintojen muuttuessa.

Kantaverkkoon liitettävä voimantuotanto

Vuonna 2018 uudistuneiden voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten (VJV) myötä, kaikkien Suomen kantaverkkoon liitettävien yli 0,8 kW:n koneistojen on sisällettävä turpiinin ohjaamisessa muitakin ominaisuuksia kuin tehon asetusarvon toteuttaminen sähköverkon häiriötiloissa.

VJV2018-vaatimuksissa on myös tarkennettu koneistolta ja sitä ohjaavalta järjestelmältä vaadittavaa suorituskykyä, mittaustarkkuutta, toimintoja sekä rekisteröintiä ja kommunikointia voimalaitosluokan mukaisesti. ”Tällaisten säätöominaisuuksien tarve kasvaa enenevästi uusiutuvien energiamuotojen lisääntyessä, joten on hyvä, että laitoksia päivitetään taajuustuentaan kykenevillä säätimillä jo nyt”, sanoo Jukka Kelloniemi VEOn vesivoima-automaatiotiimistä.

LUE LISÄÄ >  https://www.veo.fi/2021/07/01/uudistunut-turpiinin-saato-ja-ohjausjarjestelma-vastaa-entistakin-paremmin-kayttajien-tarpeisiin/