Vihreät investoinnit nousemassa yli 85 miljardiin euroon – teollisuus­hank­keiden edellytyksenä tuuli- ja aurinkovoiman ripeä lisäraken­taminen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Suomessa on suunnitteilla vähäpäästöisiä investointeja nyt jo yli 85 miljardin euron arvosta. Teollisuuden hankkeiden ja työpaikkojen realisoituminen edellyttää, että alkavan hallituskauden aikana saadaan liikkeelle massiivinen lisäys puhtaan sähkön tuotantoon. Avainasemassa on päästötön sähköntuotanto, kuten maa- ja merituulivoima sekä aurinkoenergia, vetoavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus.

Miljardi-investoinnit ovat kuitenkin suurelta osin vielä alkumetreillään ja myös viranomaisluvitus on usein kesken. Tulevan hallituksen päätökset vaikuttavat olennaisesti siihen, pääsevätkö teollisuushankkeet ja niiden työpaikat aidosti toteutumaan.

LUE LISÄÄ > https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/vihreat-investoinnit-nousemassa-yli-85-miljardiin-euroon-teollisuushankkeiden-edellytyksena-tuuli-ja-aurinkovoiman-ripea-lisarakentaminen/