KUVA: Rajavartiolaitos

Wärtsilä ja Rajavartiolaitos testaavat bio-LNG:n käyttöä polttoaineena

Wärtsilä Corporation | Lehdistötiedote 7. 4. 2021 |

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja Rajavartiolaitos pilotoivat nesteytetyn biokaasun (bio-LNG) käyttöä polttoaineena Rannikkovartioston vartiolaivalla. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä ja siten vähentää vaikutusta ilmastonmuutokseen. 96-metrisessä Turva-aluksessa on Wärtsilän monipolttoainemoottorit, joiden huollosta Wärtsilä on myös vastannut siitä lähtien, kun alus otettiin käyttöön vuonna 2014. Biopolttoaineen toimittaa Gasum, valtion omistama biokaasun jalostaja.

Gasumin toimittaman bio-LNG-spesifikaation tarkan arvioinnin jälkeen Wärtsilä uskoo, että kyseinen polttoaine on toimiva ratkaisu Wärtsilän monipolttoainemoottoreille. Arvioinnin jälkeen Rajavartiolaitos päätti jatkaa testausprojektia.

”Rajavartiolaitoksen strategiana on siirtyä ympäristön kannalta kestäviin vaihtoehtoihin aina kun mahdollista. Nesteytetyn biokaasun kokeilu Turvan toiminnassa on tärkeä askel tämän strategian toteuttamisessa”, komentaja Marko Aheristo Rajavartiolaitokselta toteaa.

”Wärtsilä on keskittynyt kehittämään ……

LUE LISÄÄ: https://www.wartsila.com/fin/konsernitiedote/07-04-2021-wartsila-ja-rajavartiolaitos-testaavat-bio-lng-n-kayttoa-polttoaineena-tavoitteena-kasvihuonepaastojen-vahentaminen-2891788

KUVA: Rajavartiolaitos