Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2021 loppuun asti

Työ- ja elinkeinoministeriö | Tiedote 23.6.2021 | ELY-keskukset ovat 19.10.2020 lähtien voineet myöntää yrityksen kehittämisavustusta Suomen Covid-19-puitetukiohjelman mukaisena väliaikaisena valtiontukena. Lisäksi avustusta on voitu myöntää pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Hallitus jatkaa väliaikaiseksi tarkoitettuja muutoksia 31.12.2021 asti.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisten muutosten jatkolla mahdollistetaan yritysten kehittämishankkeiden tuki paitsi koronakriisissä, myös siirryttäessä vähitellen kohti tavanomaisia olosuhteita. Valtioneuvoston päätös asetusmuutosten jatkamisesta perustuu Euroopan komission 28.1.2021 tekemään päätökseen pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Samalla komissio päätti nostaa niin sanotun 800 000 euron väliaikaisen valtiontuen yrityskohtaista enimmäismäärää 1,8 miljoonaan euroon.

Tarkempia tietoja yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisestä väliaikaisena valtiontukena ja vaikeuksissa olleille pienille yrityksille löytyy https://tem.fi/-/yrityksen-kehittamisavustuksen-valiaikaisia-muutoksia-jatketaan-30.6.2021-asti.

LUE LISÄÄ >  https://tem.fi/-/yrityksen-kehittamisavustuksen-valiaikaisia-muutoksia-jatketaan-vuoden-2021-loppuun-asti