Yritykset investoivat lähivuosina aurinkosähköön ja lämpöpumppuihin

Energiavirasto | Tiedote | Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden energiainvestoinnit kohdistuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin, selviää Motivan ja Energiaviraston tuoreesta kyselystä. Eniten on kasvanut kiinnostus suurten hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen käyttöön.

Yritysten energiatulevaisuuden näkymät 2021 -kysely selvitti, miten vastuullisuuteen sitoutuneet suomalaisyritykset aikovat ratkoa toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä energiahaasteita sekä millaisiin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin yritykset ovat kiinnostuneita investoimaan tulevina vuosina.

Vastaajista 90 % uskoo, että yrityksen energiatehokkuus paranee seuraavan 5–10 vuoden aikana. Määrä kasvoi lähes kymmenyksellä kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Vastaajista 73 % uskoo, että yrityksen investoinnit energiatehokkuuteen lisääntyvät. Vuonna 2019 vastaava osuus oli 60 %.

Kustannussäästöt ovat edelleen merkittävin kannustin yritysten energiatehokkuusinvestointeihin. Vastaajista 79 % nimeää sen merkittävimmäksi syyksi investointiin. Yritykset arvioivat lähitulevaisuuden energiainvestointiensa todennäköisimmin kohdistuvan aurinkosähköön (34 % vastaajista), hukkalämpöä hyödyntäviin suuriin lämpöpumppuihin (32 % vastaajista), hiilineutraaliutta edistäviin ratkaisuihin (30 % vastaajista) sekä lämpöä ja jäähdytystä tuottaviin lämpöpumppuihin (28 % vastaajista).

https://energiavirasto.fi/-/yritykset-investoivat-lahivuosina-aurinkosahkoon-ja-lampopumppuihin