Yritykset ja korkeakoulut yhdessä kouluttamaan uusia digiosaajia

Digitalisaatio Akatemia (Digitalization Academy) tarjoaa aktiivisille loppuvaiheen korkeakouluopiskelijoille väylän kasvaa digitalisaation edelläkävijöiksi energia-alalla. Hankkeen mahdollistaa Vaasan seudun energiaklusterin yritysten ja korkeakoulujen uusi toimintamalli.

”Työelämän tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti ja muuttuvat nopeasti. Lisäksi osaajien saannilla on kiire. Digitalisaatio Akatemia tarjoaa ripeän mallin vahvistaa opiskelijoiden osaamista yritysten kaipaamilla alueilla. Samalla opiskelijat ovat työelämään siirtyessään nykyistä valmiimpia kansainvälisen tason digiosaajia”, kertoo akatemian vetäjä Peter Hellström Oy Merinova Ab:ltä.

http://www.puv.fi/fi/news/yritykset_ja_korkeakoulut_yhdessa_kouluttamaan_uusia_digiosaajia/

Yhteyshenkilösi