Yrityksille suunnattujen koronatukien vaikuttavuustutkimus alkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö /

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yrityksille suunnattujen tukiohjelman onnistumista tavoitteisiin peilattuna, mutta myös kansantaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuteen. Lisäksi hanke kartoittaa vaikutukset markkinoihin ja kilpailuun. Tutkimuksen toteuttaa Etlatieto Oy.

Hanke tarkastelee eri tukiohjelmien vaikuttavuutta sekä rahoitusinstrumenttien että avustusmuotoisten tukien osalta. Rahoitusmuotoisten tukien osalta tutkimus analysoi Finnveran myöntämien lainojen ja takausten sekä Business Finlandin myöntämien lainojen vaikutuksia. Avustusmuotoisten tukien osalta tarkastelun kohteena ovat Business Finlandin häiriörahoitus (BF-tuki), ELY-keskusten koronahäiriöavustus ja kolme KEHA-keskusten maksamaa ravintolatukea sekä Valtiokonttorin myöntämät kustannustuet. Lisäksi tutkimus tarkastelee rahoitusmuotoisten ja avustusmuotoisten tukien yhteisvaikutuksia.

https://tem.fi/-/yrityksille-suunnattujen-koronatukien-vaikuttavuustutkimus-alkaa