4.9.2018 – Lehdistötiedote

Yritysten ja korkeakoulujen pilottihanke ratkaisemaan osaajapulaa

LEHDISTÖTIEDOTE – Julkaisuvapaa 4.9.2018 kello 12:30

 

Yritysten ja korkeakoulujen pilottihanke ratkaisemaan osaajapulaa

Digitalisaatio Akatemia (Digitalization Academy) tarjoaa aktiivisille loppuvaiheen korkeakouluopiskelijoille väylän kasvaa digitalisaation edelläkävijöiksi energia-alalla. Hankkeen mahdollistaa Vaasan seudun energiaklusterin yritysten ja korkeakoulujen uusi toimintamalli.  

”Työelämän tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti ja muuttuvat nopeasti. Lisäksi osaajien saannilla on kiire. Digitalisaatio Akatemia tarjoaa ripeän mallin vahvistaa opiskelijoiden osaamista yritysten kaipaamilla alueilla. Samalla opiskelijat ovat työelämään siirtyessään nykyistä valmiimpia kansainvälisen tason digi-osaajia”, kertoo akatemian vetäjä Peter Hellström.

Partnereina toimivat yritykset ovat sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti niin oppilaiden ohjaamiseen kuin päättötöiden tarjoamiseen. Akatemiassa kouluttajina toimivat myös alueen ulkopuolelta sekä yliopistosta ja korkeakouluista tuodut huippuosaajat. Akatemian toimintaa rahoittavat pääosin yritykset. Yritysten kansainvälisen toimintaympäristön vuoksi akatemian kieli on englanti.

Dynaaminen Vaasan seutu tarjoaa tällaiselle toiminnalle erinomaiset puitteet. Tarve nousi yrityksistä, ja ne, sekä alueen korkeakoulut, ovat ripeästi lähteneet hankkeeseen mukaan. Mielekkyyttä lisää se, että voimme luoda mallia, jolla osaltaan vastata koko Suomea koskevaan osaajapulan haasteeseen,” kertoo Vaasan Yliopistolla InnoLab tutkimusalustaa johtava Mari K. Niemi.

Akatemia aloittaa toimintansa tammikuussa 2019. Syventävien opintojen jälkeen opiskelijat tekevät päättötyönsä akatemiassa mukana oleviin yrityksiin.

Akatemiassa suoritetuttuja opintoja pyritään sisällyttämään opiskelijan tutkintoon. Koulutuksen laadun osalta on avainasemassa korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö.

Tavoitteena on vastata yritysten ajankohtaiseen digiosaajapulaan tukemalla huippuosaajaksi kehittymistä, sitouttaa opiskelijoita kansainvälisiin suomalaisyrityksiin ja tukea myös ulkomaisten opiskelijoiden jäämistä Suomeen. Mallia voidaan myöhemmin soveltaa muualle Suomeen ja muiden alojen tarpeisiin.

  • Vaasan seudun Energiateknologian keskittymä, EnergyVaasa, on Suomen talouden pikkujättiläinen. Energiaklusterissa on 140 yritystä, joiden liikevaihto on yhteensä yli 4,4 miljardia euroa. Alan markkinat ovat maailmanlaajuiset, joten yrityksissä viennin osuus on yli 80 %, joka on n. 1/3 koko Suomen energiateknologiaviennistä.
  • Kasvunäkymät ovat erittäin hyvät, todisteena tästä Wärtsilän juuri julkistettu suurinvestointi uuteen kehityskeskukseen Vaasassa. Investointi on n. 83 miljoonaa euroa teknologiaan, laitteisiin, testaukseen ja digitaalisiin järjestelmiin (valmis vuonna 2020).
  • Vaasa on kansainvälinen koulukaupunki, jonka kuudessa korkeakouluyksikössä on n. 13 000 opiskelijaa. Joka viides vastaantuleva kaupungilla onkin opiskelija!
  • Digitalization Academyn toimintaa valmistellaan parhaillaan. Käynnissä olevaa valmisteluvaihetta rahoittaa Pohjanmaan liitto.

 


Lisätietoja:

Peter Hellström, +358 40 5674050, peter.hellstrom@merinova.fi

Mari K. Niemi, +358 29 449 8510, mari.k.niemi@uwasa.fi

Teknologiakeskus Merinova on tärkeä ja puolueeton taustavaikuttaja jonka missio on kasvattaa entisestään Vaasan seudun energiateknologiayhtiöiden menestystä toteuttamalla alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia, -hankkeita ja -palveluita.

Yhteyshenkilösi