Energieffektivitet

Så gott som alla företag inom energiklustret i Vasa jobbar för att förbättra energieffektiviteten, och det samma gäller för branschens projekt inom forskning och utveckling

Olika lösningar som utvecklats i regionen hjälper till att minska koldioxidutsläppen och spara energi (t.ex. frekvensomvandlare och motorer).