Kone- ja metalliteollisuus vauhdittaa yritysten viennin kasvua Pohjanmaalla

Business Finlandin ”Ohituskaista maailmalle” -tilaisuus tarjosi tietoa ja verkostoja Vaasassa maanantaina 3.12. Yksi tilaisuuden teemoista oli kehittyvien markkinoiden mahdollisuudet.

Yrityspuheenvuoro Vaasassa tuli MSK Groupista. ”MSK Group on valitun strategiansa mukaisesti voimakkaasti kansainvälistyvä teollisuuskonserni. Business Finlandin tuki oli merkittävää selvittäessämme yhtiön valmiuksia kansainväliseen kasvuun ja uusien valmistavien yksiköiden perustamiseen liittyviä tekijöitä sekä kartoittaessamme potentiaalisia asiakassegmenttejä, asiakaskuntaa ja heidän vaatimuksiaan”, kertoo MSK Group Oy:n sopimusvalmistuksen myynnistä vastaava Jan Tapanainen.

Team Finland –palveluita (Business Finland, Finnvera, ELY) saaneiden yritysten vienti on kasvanut vuodesta 2016 lähtien Pohjanmaalla. Vuonna 2017 asiakasyritysten vienti oli noin kolme miljardia euroa, 2 % edellisvuotta enemmän. Teollisuuden osuus viennistä oli 95 %.

LUE LISÄÄ:  https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/kone–ja-metalliteollisuus-vauhdittaa-yritysten-viennin-kasvua-pohjanmaalla/