Pääomasijoittajien vaikuttavuusrahastot tavoittelevat sekä hyviä tuottoja että positiivista vaikutusta yhteiskuntaan

Pääomasijoittajat ry / Rahastosijoittajilla on suuri vaikutus siihen, millaisiksi vaikuttavuussijoittamisen käytännöt ja tulevaisuus Euroopassa muodostuvat, todetaan Pääomasijoittajat ry:n tuoreessa tutkimuksessa.

Vaikuttavuussijoittaminen on yksi nopeimmin kasvavista sijoitusstrategioista pääomasijoitusalalla. Vaikuttavuussijoittajien hallinnoimat varat ovat kasvaneet yli 60 % prosentin vuosivauhtia globaalisti vuosina 2013-2018. Vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvien rahastojen hallinnoimat pääomat ovat nousseet lyhyessä ajassa jo 500 miljardiin dollariin.

”Vaikuttavuuden merkitys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Nuoremmat sukupolvet ovat erittäin huolissaan ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaavista haasteista ja vaativat niin sijoituskohteiltaan kuin työpaikoiltaankin merkityksellisyyttä. Globaaleja haasteita ratkovilla yrityksillä on käsissään valtava bisnespotentiaali ja he pystyvät myös houkuttelemaan parhaat osaajat tiimeihinsä”, toteaa tutkimuksen toteuttanut yhdistyksen analyytikko Annemari Kirppu.

Tutkimuksen löydökset osoittavat, että valtaosa vaikuttavuussijoittajista toimii monelta osin kuten perinteisetkin pääomasijoittajat Euroopassa: tavoitteena on saavuttaa markkinaehtoista tai jopa sitä parempaa tuottoa, ja sijoituksia tehdään lähtökohtaisesti eurooppalaisiin yrityksiin. Sijoittajien ei siis tarvitse luopua tuotoista saavuttaakseen vaikuttavuutta, vaan niitä tavoitellaan samanaikaisesti.

Tutkimuksessa selvisi myös, että Euroopassa vaikuttavuussijoituksia tehdään laaja-alaisesti eri toimialoille, ei vain sosiaalisiin hankkeisiin. Vastaajista puolet keskittyy saavuttamaan sekä sosiaalisia että ympäristöön liittyviä vaikutuksia ja 15 % tavoittelee ainoastaan ympäristöhyötyjä.

LUE LISÄÄ > https://paaomasijoittajat.fi/paaomasijoittajien-vaikuttavuusrahastot-tavoittelevat-seka-hyvia-tuottoja-etta-positiivista-vaikutusta-yhteiskuntaan-uusi-tutkimus-avaa-heidan-toimintatapojaan/