Hankkeen seuraavana aiheena toiminnanohjausjärjestelmät

Hankkeen toinen webinaari, 17.5.2022, käsittelee toiminnanohjausjärjestelmiä.

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning = toiminnanohjausjärjestelmä), on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa.

Klo 14:30 alkavassa webinaarissa käydään lävitse toiminnanohjausjärjestelmiä ja erityisesti niiden valintaan liittyviä seikkoja/haasteita sekä tutustutaan muutamiin järjestelmiä tarjoavien yrityksien ratkaisuihin. Pyydä osallistumislinkki > tommi.sykko@merinova.fi

Webinaarin ohessa käynnistettiin metalliteollisuuden(alihankinta) parissa toimiville yrityksille suunnattu workshop-sarja, jonka avulla jatkokehitetään yrityksiltä saatuja ideoita mm. simulointien avulla valmiimmiksi/lähemmäs loppuasiakkaita.

Pohjanmaan Tekno 4.0 -hanke käynnistyy huhtikuussa 2022

Yhteyshenkilösi