Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun 2019 tulokset julkaistu

Energiavirasto on tehnyt päätökset hyväksytyistä tarjouksista. Energiavirasto järjesti liikenneinfrastruktuurin toisen tukikilpailutuksen aikavälillä 1.9.-30.9.2019. Kilpailutukseen jätettiin 76 tarjousta, joista 42 hyväksyttiin.

Jaettavan tuen määrä oli 3 miljoonaa euroa, jota jaettiin neljässä ryhmässä: 1) kaasutankkausasemat, 2) paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät, 3) ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät ja 4) ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät. Tarjousten määrä ylitti ryhmäkohtaisen budjetin kaikissa muissa ryhmissä paitsi ryhmässä 4.

Tarjouksia saatiin seuraavasti:
RYHMÄ 1, tarjousten lukumäärä 16 kpl, tarjousten yhteenlaskettu summa 3 542 670 euroa, varattu summa 1 500 000 euroa.
RYHMÄ 2, tarjousten lukumäärä 11 kpl, tarjousten yhteenlaskettu summa 1 981 301 euroa, varattu summa 750 000 euroa.
RYHMÄ 3, tarjousten lukumäärä 34 kpl, tarjousten yhteenlaskettu summa 1 994 560 euroa, varattu summa 500 000 euroa.
RYHMÄ 4, tarjousten lukumäärä 15 kpl, tarjousten yhteenlaskettu summa 195 942 euroa, varattu summa 250 000 euroa.
YHTEENSÄ tarjouksien lukumäärä 76 kpl, kaikkien tarjousten summa 7 714 473 €, varattu summa yhteensä 3 000 000 euroa.

KATSO LISÄÄ > https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki