Toimialaraportti: Ohjelmistoalan kasvu jatkuu, osaavan työvoiman saatavuus uhkana

Työ- ja elinkeinoministeriö / Ohjelmistoalan kasvu ja kehittyminen on ollut voimakasta 2010-luvulla. Kasvu perustuu kansainvälistymiseen, teknologian nopeaan kehittymiseen sekä muiden alojen ja julkishallinnon digitalisaatioon. Toimialan yritykset kehittävät myös itse uusia innovatiivisia palveluita markkinoille.

Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmistopalveluja käsittelevässä toimialaraportissa, joka julkaistiin 3.2.2020. Ohjelmistoala koostuu neljästä alatoimialasta: ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut sekä muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta. Ohjelmistoala luetaan osaksi liike-elämän palveluita. Ohjelmistoala on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut

Ohjelmistoalan liikevaihto vuonna 2018 oli yli 9 miljardia euroa. Ala työllisti yli 53 000 henkilöä yhteensä lähes 7 000 yrityksessä. Reilu puolet ohjelmistoalan liikevaihdosta syntyy yrityksissä, jotka kuuluvat ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus -alatoimiluokkaan. Toiseksi suurin alatoimiluokka on atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi. Ohjelmistoalan yritykset ovat kokoluokaltaan pääosin pieniä ja keskisuuria.

Ohjelmistoala on keskittynyt Uudellemaalle ja muihin kasvukeskuksiin. Vuoden 2017 tietojen mukaan …

LUE LISÄÄ >  https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toimialaraportti-ohjelmistoalan-kasvu-jatkuu-osaavan-tyovoiman-saatavuus-uhkana

KATSO MYÖS >  Ohjelmistopalveluiden toimialaraportti