Toimialojen kevään näkymät: Kasvua odotettavissa kaikilla aloilla

Työ- ja elinkeinoministeriö / Toimialojen kevään näkymät julkaistiin TEM Toimialapalvelun järjestämässä toimialojen kasvuseminaarissa 14.3.2018. Kevään 2018 näkymät on kerätty elintarvikealalta, liike-elämän palveluista, kaivosalalta, matkailualalta, puutuotealalta, sosiaali- ja terveyspalvelualalta ja uusiutuvan energian alalta.

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen tänä vuonna

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen vuonna 2018. Eniten lisääntyy metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotettu energia, joka edustaa yli 60 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvan osuutta kasvattavat myös puupolttoaineiden käytön ja tuulivoiman lisääntyminen sekä liikenteen biopolttoaineet ja lämpöpumput, joiden kokonaislukumäärä lisääntyy vuosittain noin 60 000 pumpulla.

LUE LISÄÄ: http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toimialojen-kevaan-nakymat-kasvua-odotettavissa-kaikilla-aloilla