Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 talousarvioehdotus: lisäpanostuksia innovaatiorahoitukseen

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vuoden 2019 talousarvioehdotuksen painopisteenä on hallituksen työllisyys- ja kasvutavoitteita tukeva kasvupolitiikka. TEM ehdottaa pääluokan määrärahoiksi 2 553 miljoonaa euroa, joka on lähes 270 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.

Menojen lasku aiheutuu keskeisesti hallituksen määräaikaisen (2016–2018) kärkihankerahoituksen lakkaamisesta (-112 miljoonaa euroa), viennin jälleenrahoituslainakulujen poistumisesta niiden ennenaikaisesta takaisinmaksusta johtuen (-97 miljoonaa euroa), julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahan laskusta (-83 miljoonaa euroa) sekä uusiutuvan energian tuotantotukimenojen laskusta (-33 miljoonaa euroa).

Vastaavasti EU:n rakennerahastojen maksatusmenot kasvavat reilulla 40 miljoonalla eurolla, Business Finlandin avustusten maksatukset vajaalla 25 miljoonalla eurolla ja toimintamenot reilulla 18 miljoonalla eurolla.

TEM ehdottaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin avustusvaltuudeksi reilua 344 miljoonaa euroa, joka on lähes 74 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. ”Olemme selvästi jäämässä kilpailijamaistamme jälkeen innovaatiopanostuksissa. Julkista innovaatiorahoitusta on kasvatettava merkittävästi, sillä se mahdollistaa myös yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamisen”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Business Finlandin toimintamenoihin ehdotetaan reilua 102 miljoonaa euroa, jossa on kasvua yli 18 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Lisämäärärahat käytettäisiin muun muassa ohjelmatoimintaan ja kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyo-ja-elinkeinoministerion-vuoden-2019-talousarvioehdotus-lisapanostuksia-innovaatiorahoitukseen