Sari Kola vastaamaan EnergySAMPO- ekosysteemi-kehityksestä Merinova Oy:llä

EnergySAMPO on seitsemän maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen aloite huippuosaamisen jakamiseksi ja innovatiivisten järjestelmäratkaisujen kehittämiseksi. Hankkeen avulla pyritään kehittämään laajempia systeemitason toimituskokonaisuuksia erilaisille vihreän siirtymän energiaratkaisuille. Hankkeessa on tähän mennessä esisuunniteltu kaksi vihreän vedyn tuotantoon ja käyttöön liittyvää pilottiprojektia Vaasan seudun tilaajille, H-Flex-E- vedyntuotantolaitos ja EnergySampoCCU- hiilentalteenottojärjestelmä synteettisen polttoaineen tuotantolaitoksineen.

EnergySAMPO- yhteistyöverkostoa hallinnoiva klusteriyhtiö Merinova Oy on 1.4.2022 alkaen nimittänyt tekniikan tohtori Sari Kolan kehittämään tätä ekosysteemiyhteistyötä. Kola on jo 1990-luvulta työskennellyt kansainvälisten suuryritysten kehitys- ja johtotehtävissä (Nokia Networks, Nokia, Elisa, Kone) ja viime vuosina toiminut sekä hallitusammattilaisena että yritysstrategioihin ja ekosysteemeihin erikoistuneena konsulttina. Hän valmistelee myös toista väitöskirjaansa Turun yliopistoon (ensimmäinen valmistui vuonna 2005 Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon).

”On ilo ja kunnia päästä kehittämään Vaasan seudun energiaekosysteemiin, joka on jo vuosia tehnyt uranuurtavaa yhteistyötä puhtaan energian puolesta”, sanoo Sari Kola. Myös Merinovan puolella ollaan tyytyväisiä ”On hienoa saada Sarin kaltainen huippuosaajaresurssi vahvistamaan seudullemme tärkeätä EnergySAMPO- ekosysteemiyhteistyötä”, sanoo Mika Konu.

Lisätiedot:
Mika Konu, 040 073 0747
Sari Kola, 040 541 6461

Lisätietoja EnergySampo- hankkeista:
EnergySammon perustaminen: https://www.vaasa.fi/hankkeet/energysampo/
H-Flex-E: https://www.youtube.com/watch?v=VgXwcxcp9aU
EnergySampoCCU: https://www.merinova.fi/uutiset/energysampo-ccu-hanke-synteettisen-metaanin-tuotanto-kaynnistymassa-westenergylla-2025/