Sari Kola blir ansvarig för EnergySAMPO ekosystemutveckling på Merinova Oy

EnergySAMPO är ett initiativ från sju globala företag för att dela på spetskompetens och utveckla innovativa systemlösningar. Projektets mål är att utveckla bredare leveranspaket på systemnivå för olika lösninga för grön energiomställning. Hittills har projektet mynnat i två pilotprojekt relaterade till produktion och användning av grönt vätgas för kunder i Vasaregionen, dels vätgasproduktionsanläggningen H-Flex-E och nu senast koldioxidåtervinningssystemet EnergySampoCCU, med dess produktionsanläggningar för syntetiskt bränsle, vid WestEnergy.

Från och med 1 april 2022 har Merinova Oy, ett klusterföretag som förvaltar samarbetsnätverket EnergySAMPO, utsett Sari Kola, doktor i teknik, till att leda utvecklingen av detta ekosystemsamarbete. Sedan 1990-talet har Kola arbetat i utvecklings- och ledningspositioner för stora internationella företag (Nokia Networks, Nokia, Elisa, Kone) och har de senaste åren arbetat både som styrelseproffs och som konsult specialiserad sig på företagsstrategier och ekosystem. Hon förbereder också sin andra doktorsavhandling vid Åbo universitet (första gången disputerade hon 2005 på Villmanstrands tekniska universitet). ”Det är ett nöje och en ära att få utveckla Vasaregionens energiekosystem, som har varit banbrytande för samarbete för ren energi i flera år”, säger Sari Kola själv. Merinova-sidan av avtalet är också nöjda ”Det är fantastiskt att ha en spetsresurs som Sari för att stärka EnergySAMPO ekosystemsamarbete som är så viktigt för vår region”, säger Mika Konu.

Tilläggsinformation: Tauno Kekäle, Merinova, 0400 761619

tilläggsinfo om EnergySampo- hprojekt:
Grundandet av EnergySAMPO: https://www.vaasa.fi/hankkeet/energysampo/
H-Flex-E: https://www.youtube.com/watch?v=VgXwcxcp9aU
EnergySampoCCU: https://www.merinova.fi/uutiset/energysampo-ccu-hanke-synteettisen-metaanin-tuotanto-kaynnistymassa-westenergylla-2025/