Ägare

En stark industriell ägarbas är en garanti för företagsnära tjänster

Merinova har en exceptionellt stark industriell ägarbas. Det här garanterar att vår verksamhet utgår från företagens och affärslivets behov, och att vår verksamhet är till nytta för våra ägare. Vi är i aktiv och regelbunden kontakt med våra ägare.

Merinovas ägarandelar:

 • Företagen 71,58%
 • Städer och kommuner 27,85%
 • Högskolor 0,57%

Ägare:

 • ABB Ab
 • Herrfors Ab
 • Storkyro kommun
 • Kauhava stad
 • Korsholms kommun
 • Laihela kommun
 • Lappo stad
 • Malax kommun
 • OP Vakuutus Ab
 • Stiftelsen Svenska Handelshögskolan
 • Telia Finland Oyj
 • The Switch Oy (Yaskawa)
 • Vacon Ab (Danfoss)
 • VAMP Ab (Schneider)
 • Vasa stad
 • Vasa Andelsbank
 • Vasa Elektriska
 • Vasa universitet
 • VEO Ab
 • VM-Group Ab (Promeco)
 • VNT Management Ab
 • Wedeco Ab
 • Wärtsilä Finland Ab
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Åbo Akademi i Vasa