EnergyVaasa

Merinova drog igång verksamheten kring EnergyVaasa år 2001. EnergyVaasa är det ledande klustret inom energiteknologi i Norden och en motor för den finländska exporten

Till klustret här över 140 företag inom branschen, varav många är globala marknadsledare i sin nisch. Tillsammans jobbar 11 000 personer på företagen, som har en sammanlagd omsättning på 4,4 miljarder euro. 80 procent av omsättningen kommer från export, och exporten är så betydelsefull att den står för hela 30 procent av Finlands totala export inom energiteknologi.

EnergyVaasa är också känt för sina omfattande satsningar på forskning och utveckling, som har tredubblats under de senaste åren. Samtidigt har personalen som jobbar med forskning och utveckling fördubblats.

EnergyVaasa inledde sin verksamhet på initiativ av Merinova år 2001. Drivkrafterna var framförallt Merinovas styrelsemedlemmar Heikki Miilumäki (Wärtsilä), Juhani Pylkkänen (ABB) och Jorma Pitkämäki (Vasa stad). EnergyVaasa hade som mål att knyta kontakter till sådana beslutsfattande instanser i Vasa som på den tiden inte hörde till Merinovas ägare. När EnergyVaasa grundades var det uttryckligen företag som hörde till gruppen. Gruppens idé var att komma med nya idéer till OSKE-programmet och skapa olika typer av energidemonstrationer i Vasa. Bland de förverkligade projekten finns en liten vindkraftsdemo i rondellen vid Farmarevägen och Ladugårdsvägen, några små vindkraftverk på Vasa universitet och en elbil på Technobothnia.

Läs mera

Dina kontakter