Reina Plus – Export Outside EU

Projektet Reina Plus (2016-17) stärker exporten från regionens företag till länder utanför EU