Reina Plus – Export Outside EU

Projektet Reina Plus (2016-17) stärker exporten från regionens företag till länder utanför EU

Projektet stöder internationaliseringen av sådana europeiska små och medelstora företag som siktar på marknader med hög potential utanför den Europeiska unionen. Sådana marknader är Mexiko, Brasilien, Chile, USA och Nordafrika.

I mars 2016 gav EU-kommissionen Reina Plus-projektet statusen ”European Strategic Cluster Partnership Going International (ESCP-4I)”. Projektet leds av Basque Energy Cluster CEPV, och deltar gör energikluster från Vasa (Merinova), Portugal (Energyln) och Österrike (Oekoenergie).

Dina kontakter