Styrelse

Styrelsen för teknologicentret Merinova Oy Ab jobbar aktivt.

Vår aktiva och professionella styrelse samlas sex gånger om året. Många av medlemmarna har flera – vissa till och med tiotals ­– års erfarenhet ­av styrelsearbete för Merinova.

Merinovas styrelse 2016:

 • Ordförande Heikki Miilumäki
 • Vice ordf. Jan-Christer Eriksson (Wedeco)
 • Olli Arola (Vasa Elektriska)
 • Pekka Ruhkala (ABB)
 • Johan Ågren (VEO)
 • Tauno Kekäle (VAMK)
 • Tomas Häyry (Vasa stad)

Suppleanter:

 • Susanna Slotte-Kock (Vasa stad)
 • Kenneth Rönnbäck (Wärtsilä)
 • Gunder Häggström (Andelsbanken)
 • Petri Helo (Vasa universitet)

Mika Konu, vd (sekreterare)