Styrelse

Styrelsen för teknologicentret Merinova Oy Ab jobbar aktivt.

Vår aktiva och professionella styrelse samlas sex gånger om året. Många av medlemmarna har flera – vissa till och med tiotals ­– års erfarenhet ­av styrelsearbete för Merinova.

Merinovas styrelse:

 • Ordförande Heikki Miilumäki
 • Vice ordf. Jan-Christer Eriksson
 • Örjan Andersson (Novia)
 • Tomas Häyry (Vasa stad)
 • Antti Hakala-Ranta (ABB)
 • Hans-Alexander Öst (Vasa Elektriska)
 • Stefan Strandberg (Danfoss)

Suppleanter:

 • Johan Ågren (Wärtsilä)
 • Petri Helo (Vasa universitet)
 • Kai Kamila (Wärtsilä)
 • Jari Karjalainen (Vasa stad)

Mika Konu, vd (sekreterare)