Bioenergi

Vasaregionen är en av de nationella föregångarna när det gäller bioenergi

Stormossen var det första avfallsbolaget i Finland som började producera biogas av bioavfall. Avfallsförbränningsverket Westenergy bränner osorterat blandavfall från regionen och producerar el och värmeenergi av det. I Vaskiluodon Voimas kraftverk används bioenergi, och där finns också världens största förgasningsanläggning för biobränsle.