Wasa Station

Wasa Station är ett kvarter med många funktioner, som ska byggas på den gamla busstationen i Vasa

I kvarteret byggs ett köpcentrum, musik- och evenemangscentrum, hotell-restaurang, ett idrottsutrymme samt kontor och bostäder. Projektet som finansierades av Tekes och avslutades i april 2016 resulterade i innovativa energilösningar för kvarteret samt ett showroom som kommer att visa energiklustrets företag, utbildning och regionens turism. Projektet väntas få stöd som ett spetsprojekt inom energi i januari 2017, och dessutom förbereds en fortsättning på projektet som inbegriper innovativa läroutrymmen.

Läs mera

Dina kontakter