Wasa Station

Wasa Station är ett kvarter med många funktioner, som ska byggas på den gamla busstationen i Vasa