Teamet

Expertis och engagemang ger resultat

Till Merinovas team hör 13 proffs. Vårt sätt att jobba är att kavla upp ärmarna och sätta igång, oberoende om vi inleder ett projekt eller betjänar ett enskilt företag.

Vårt team kan erbjuda dig tilläggsresurser, lång och bred erfarenhet och internationellt kunnande. Dessutom har vi stora nätverk och specialkunnande inom offentlig finansiering.

I våra affärsutvecklingstjänster dyker vi djupt ner i företagens processer, hittar de områden som behöver utvecklas och åtgärder dem – allt i samarbete med företagen själva.

På projektsidan verkar vi som oberoende experter och projektledare. Vi är bekanta med nätverken och vet hur man skapar bästa möjliga resultat genom gränsöverskridande samarbete.

Vårt team i ett nötskal:

  • Vi behärskar 12 språk
  • Vi har studerat och bott i över 20 länder
  • Vi har över 300 års arbetserfarenhet
  • Vi har avlagt över 25 högskole-examina
  • Vi representerar fyra lika nationaliteter
  • Till våra hobbyer på fritiden hör: språk och kultur, matlagning, sjöräddning, historia, konst, sport, litteratur och snabba bilar

Administration

Mika Konu

Managing Director
+358 400 730 747

Vd Mika Konu är en erfaren expert på företagsutveckling och ekonomiförvaltning. Han har ett brett nätverk inom både affärslivet och högskolevärlden. Konu behärskar också produktutvecklings- och kvalitetsprojekt och ansvarar för projketförberedelserna.

Hobbyer: stugliv, badminton, fiske, ekonomiförvaltning, bostadsaktiebolag

Johan Wasberg

Development Director
+358 40 742 3207

Utvecklingschef Johan Wasberg har en lång internationell arbetserfarenhet av projektledningsuppgifter. Han ansvarar framförallt för internationella projekt och förbereder projekt som anknyter till förnyelsebar energi, både på nationell nivå och EU-nivå.

Hobbyer: motionsidrott, språk, militärhistoria, vinkällare, gamla verktyg, skog och vedhuggning

Anna-Kaisa Valkama

Program Director
+358 40 777 2785

Anna-Kaisa Valkama leder utvecklingsprojekt och ansvarar för förberedelserna för omfattande energiprojekt. Hon har breda nätverk både internationellt och nationellt och är särskilt insatt i elteknik.

Hobbyer: projektledning i hemmet, familjen, hunden och skogsutfärder

Team

Jouko Putkonen

Project Manager
+358 40 673 6873

Projektchef Jouko Putkonen är ett vindkraftsproffs som har ett brett internationellt kontaktnät och en lång arbetserfarenhet inom industri och energi. Putkonen har tidigare jobbat i Asien. På Merinova leder han olika typer av energiprojekt.

Hobbyer: motion, golf, hundar, motorcyklar, musik, släktforskning

Kaj Sandberg

Project Manager, Service Products
+358 40 830 7390

Projektchef Kaj Sandberg är expert på processutveckling, och ansvarar för projekt inom kvalitet, arbetssäkerhet, miljö och serviceverksamhet. Sandberg har lång erfarenhet av att utveckla ISO-processer och av att ansöka om CE-märkning. Dessutom har han NQA-behörighet.

Hobbyer: chilenska rödviner, hunden, läsning, att rita med kol, hitta på historier och bildsätta dem

Tommi Sykkö

Service Manager
+358 400 358610

Servicechef Tommi Sykkö har ett utmärkt företagskunnande och lika utmärkta nätverk. Han är också välbekant med offentliga finansieringskällor för små och medelstora företag. Sykkö ansvarar för utvecklingen av innovationsklustret.

Hobbyer: aktier, motion, kvalitetsviner, stugliv, inredning och design

Ritva Vainio

Project Manager, Service Products
+358 40 833 4330

Projektchef Ritva Vainio har en bakgrund inom produktion hos små och medelstora företag. Hon ansvarar för att utveckla processer inom kvalitet, miljö samt arbetssäkerhet och -hälsovård. Vainio har också kunskap om CE-märkningar, Atex-dokument, riskhantering och produktionsprocesser.

Hobbyer: vinterbad, stickning, teater och konserter, Lapplandsresor, att följa med situationen i Karelen

Triinu Varblane

International Business Developer
+358 44 332 3134

Triinu Varblane är expert på internationell business och ansvarar för internationella projekt. Varblane har en gedigen erfarenhet av internationalisering och är en av ansvarspersonerna för projektet Cleantech Kvarken. Till Varblanes kärnkompetens hör försäljning, HR och kontrakt.

Hobbyer: eko- och närmat, välgörenhet, språk och resor, snabba bilar, fotografering

Bruno Woeran

EU Affairs Manager
+358 50 382 1182

Bruno Woeran har en lång internationell arbetserfarenhet och ett stort nätverk i EU-länderna, som kommer väl till pass då han förbereder olika EU-projekt. Woeran ansvarar framförallt för EU-forskningsprojekt och är väl insatt i teknologiöverföring och open innovation-verksamhet.

Hobbyer: skidning, matlagning, resor, språk