Personal

Administration

Mika Konu

Managing Director
+358 400 730 747

Vd Mika Konu är en erfaren expert på företagsutveckling och ekonomiförvaltning. Han har ett brett nätverk inom både affärslivet och högskolevärlden. Konu behärskar också produktutvecklings- och kvalitetsprojekt och ansvarar för projketförberedelserna.

Hobbyer: stugliv, badminton, fiske, ekonomiförvaltning, bostadsaktiebolag

Johan Wasberg

Development Director
+358 40 742 3207

Utvecklingschef Johan Wasberg har en lång internationell arbetserfarenhet av projektledningsuppgifter. Han ansvarar framförallt för internationella projekt och förbereder projekt som anknyter till förnyelsebar energi, både på nationell nivå och EU-nivå.

Hobbyer: motionsidrott, språk, militärhistoria, vinkällare, gamla verktyg, skog och vedhuggning

Anna-Kaisa Valkama

Program Director
+358 40 777 2785

Anna-Kaisa Valkama leder utvecklingsprojekt och ansvarar för förberedelserna för omfattande energiprojekt. Hon har breda nätverk både internationellt och nationellt och är särskilt insatt i elteknik.

Hobbyer: projektledning i hemmet, familjen, hunden och skogsutfärder

Team

Peter Hellström

Head of Digitalisation Academy
+358 40 5674050

Digitalissatio-akatemias chef Peter Hellström ansvarar för att grunda akademin och leda dess verksamhet. Hellström har stark erfarenhet av projekt och försäljning, marknadsföring, inköp, produktutveckling och rådgivning av produkter och tjänster inom industrin och den privata sektorn. Kärnkompetensen är utbildning, nätverksbyggande och utveckling av på något nytt!

Hobbyer: fotografi, musik, elektronik, fitness, bilar och motorcyklar samt återvinning.

Tommi Sykkö

Service Manager
+358 400 358610

Servicechef Tommi Sykkö har ett utmärkt företagskunnande och lika utmärkta nätverk. Han är också välbekant med offentliga finansieringskällor för små och medelstora företag. Sykkö ansvarar för utvecklingen av innovationsklustret.

Hobbyer: aktier, motion, kvalitetsviner, stugliv, inredning och design

Marko Koski

EnergySpin operations
+358 50 561 5858

Marko Koski ansvarar för EnergySpin-programmet och han har arbetat i flera olika positioner, med särskilt fokus på affärsutveckling och innovation. Koski är aktiv i det internationella startup-samfundet och fungerar som en lokal ängel i det finska företagsänglarnätverket FiBAN (Finnish Business Angels Network).

Hobbyer: basket och innebandy, dykning, resor, läsning och också intresserad av politik

Marko Kuokkanen

Sales and Marketing Director - GigaVaasa
+358 40 587 4474

Marko Kuokkanen har ansvar för utveckling av Energyspin verksamhet och försäljning samt marknadsföring av batterifabriksprojektet GigaVaasa. Kuokkanen har gedigen erfarenhet av eldistributionsautomation inom internationell affärsverksamhet och en stark teknisk bakgrund, bred erfarenhet av projekt och försäljning samt internationalisering.

Hobbyer: mångsidig motion, läsning och världspolitik

Tauno Kekäle

Projektchef
+358 400 761 619

Tauno Kekäle har en lång akademisk arbetserfarenhet och ett stort nätverk i EU-länderna, som kommer väl till pass då han förbereder olika projekt som ska utveckla regionen. Kekäle är väl insatt i forskning och utbildning, teknologiöverföring och open innovation- verksamhet.

Hobbyer: vinylskivor, böcker, amerikanska bilar, 1970-tals motorcyklar

Federica Polo

EU Affairs Manager
+358406236551

EU Affairs Manager Federica Polo är expert på forskning och utveckling av EU-projektets finansiering. Hon har lång erfarenhet av projektansökningar och projektledning osv.

Hobbyer: resor, läsning, slalom och promenader i naturen

Sari Rintakoski

Project Engineer
+358401532290

Projektingenjör Sari Rintakoski är med och utvecklar EnergyVaasa-klustret, speciellt gällande certifiering av Gold Label kluster certifikat. Hon är även med i olika projekt kring batterietknologier. Rintakoskis kärnkompetens är försäljning, marknadsföring samt teknisk utbildning på flera språk. Rintakoski har stark kunskap av internationellt arbete från flera år tillbringade utomlands.

Hobbyer: året runt simning i sjö, bilar, utländsk litteratur och pardans

Kaj Sandberg

Project Manager, Service Products
+358 40 830 7390

Projektchef Kaj Sandberg är expert på processutveckling, och ansvarar för projekt inom kvalitet, arbetssäkerhet, miljö och serviceverksamhet. Sandberg har lång erfarenhet av att utveckla ISO-processer och av att ansöka om CE-märkning. Dessutom har han NQA-behörighet.

Hobbyer: chilenska rödviner, hunden, läsning, att rita med kol, hitta på historier och bildsätta dem

Kari Valkama

Project Manager
+358 40 513 4372

Projektchef Kari Valkama har flera års erfarenhet som utvecklingschef i SMF-företag inom metallindustri och cleantech. Hans kärnkunskap är internationell handel. Som projektchef ansvarar Valkama för projekt inom energibranchen och industrin.

Hobbyer: gym, badminton, vetenskap och teknologi, resande

Triinu Varblane

International Business Developer
+358 44 332 3134

Triinu Varblane är expert på internationell business och ansvarar för internationella projekt. Varblane har en gedigen erfarenhet av internationalisering och är en av ansvarspersonerna för projektet Cleantech Kvarken. Till Varblanes kärnkompetens hör försäljning, HR och kontrakt.

Hobbyer: eko- och närmat, välgörenhet, språk och resor, snabba bilar, fotografering

Kirsi Virtanen

Development Engineer, Service Products
+358 40 414 4028

Utvecklingsingenjör Kirsi Virtanen har stark erfarenhet av processutveckling och hennes kärnkompetens omfattar framför allt utvecklingsuppgifter och projekt inom miljö- och kvalitetsaktiviteter.

Hobbyer: Läsning och friluftsliv