Personal

Administration

Mika Konu

Managing Director
+358 400 730 747

Vd Mika Konu är en erfaren expert på företagsutveckling och ekonomiförvaltning. Han har ett brett nätverk inom både affärslivet och högskolevärlden. Konu behärskar också produktutvecklings- och kvalitetsprojekt och ansvarar för projketförberedelserna.

Hobbyer: stugliv, badminton, fiske, ekonomiförvaltning, bostadsaktiebolag

Johan Wasberg

Development Director
+358 40 742 3207

Utvecklingschef Johan Wasberg har en lång internationell arbetserfarenhet av projektledningsuppgifter. Han ansvarar framförallt för internationella projekt och förbereder projekt som anknyter till förnyelsebar energi, både på nationell nivå och EU-nivå.

Hobbyer: motionsidrott, språk, militärhistoria, vinkällare, gamla verktyg, skog och vedhuggning

Anna-Kaisa Valkama

Program Director
+358 40 777 2785

Anna-Kaisa Valkama leder utvecklingsprojekt och ansvarar för förberedelserna för omfattande energiprojekt. Hon har breda nätverk både internationellt och nationellt och är särskilt insatt i elteknik.

Hobbyer: projektledning i hemmet, familjen, hunden och skogsutfärder

Team

Sari Rintakoski

Project Engineer
+358401532290

Projektingenjör Sari Rintakoski är med och utvecklar EnergyVaasa-klustret, speciellt gällande certifiering av Gold Label kluster certifikat. Hon är även med i olika projekt kring batterietknologier.
Rintakoskis kärnkompetens är försäljning, marknadsföring samt teknisk utbildning på flera språk.
Rintakoski har stark kunskap av internationellt arbete från flera år tillbringade utomlands.

Hobbyer:: året runt simning i sjö, bilar, utländsk litteratur och pardans.

Kari Valkama

Project Manager
+358 40 513 4372

Projektchef Kari Valkama har flera års erfarenhet som utvecklingschef i SMF-företag inom metallindustri och cleantech. Hans kärnkunskap är internationell handel. Som projektchef ansvarar Valkama för projekt inom energibranchen och industrin.

Hobbyer: gym, badminton, vetenskap och teknologi, resande

Kaj Sandberg

Project Manager, Service Products
+358 40 830 7390

Projektchef Kaj Sandberg är expert på processutveckling, och ansvarar för projekt inom kvalitet, arbetssäkerhet, miljö och serviceverksamhet. Sandberg har lång erfarenhet av att utveckla ISO-processer och av att ansöka om CE-märkning. Dessutom har han NQA-behörighet.

Hobbyer: chilenska rödviner, hunden, läsning, att rita med kol, hitta på historier och bildsätta dem

Tommi Sykkö

Service Manager
+358 400 358610

Servicechef Tommi Sykkö har ett utmärkt företagskunnande och lika utmärkta nätverk. Han är också välbekant med offentliga finansieringskällor för små och medelstora företag. Sykkö ansvarar för utvecklingen av innovationsklustret.

Hobbyer: aktier, motion, kvalitetsviner, stugliv, inredning och design

Ritva Vainio

Project Manager, Service Products
+358 40 833 4330

Projektchef Ritva Vainio har en bakgrund inom produktion hos små och medelstora företag. Hon ansvarar för att utveckla processer inom kvalitet, miljö samt arbetssäkerhet och -hälsovård. Vainio har också kunskap om CE-märkningar, Atex-dokument, riskhantering och produktionsprocesser.

Hobbyer: vinterbad, stickning, teater och konserter, Lapplandsresor, att följa med situationen i Karelen

Triinu Varblane

International Business Developer
+358 44 332 3134

Triinu Varblane är expert på internationell business och ansvarar för internationella projekt. Varblane har en gedigen erfarenhet av internationalisering och är en av ansvarspersonerna för projektet Cleantech Kvarken. Till Varblanes kärnkompetens hör försäljning, HR och kontrakt.

Hobbyer: eko- och närmat, välgörenhet, språk och resor, snabba bilar, fotografering