Utveckling av processer

Merinova har mycket lång och bred erfarenhet av utvecklingstjänster

När vi utvecklar företagsprocesser gör vi följande:

  • Vi förbättrar produktiviteten genom att effektivera företagens verksamhet
  • Vi bygger, underhåller och uppdaterar standardiserade ledningssystem (t.ex. ISO 9001, IS 14001, OHSAS 18001)

Vi börjar med att utreda företagets verksamhet och bygger sedan en kvalitetsmiljö och ett arbetssäkerhetssystem.

Vi är inte enbart en rådgivande konsult, utan jobbar också konkret ihop med kunden. Det faktum att vi har många långvariga och täta kundförhållanden är ett tecken på vår expertis och vår förstklassiga service.

Dina kontakter