Sundom Smart Grid

Sundom Smart Grid är ett så kallat levande laboratorium i byn Sundom i Vasa

I byn Sundom i Vasa utnyttjar man decentraliserad energiproduktion såsom vind- och solenergi. Merinova förberedde och koordinerade projektet som pågick 1.6 2014 – 31.8 2016.

Deltagarna i projektet hade flera olika mål: ABB utvecklade automation och felsökning i elnätet, Vasa Elektriska undersökte utmaningar i producent-konsument-affärsverksamheten, Vasa Elnät studerade optimala och kostnadseffektiva modeller för leveranssäkerhet och Anvia utvecklade data- och molntjänster för elnätets behov. Vasa universitet skapade en simuleringsmodell som undersöker olika fenomen i elnätet.

Sundom Smart Grid (Tekes)

Sundom Smart Grid/ABB

Dina kontakter