Om oss

Teknologicentret Merinova – samarbete ger energi

Merinova är en viktig och neutral bakgrundsaktör, vars mission är att göra energiklustret i Vasaregionen ännu mer framgångsrikt.

Vi jobbar i centrum av energiklustret i Vasaregionen. Vår spjutspetskompetens är energiteknologi, och vi är experter på att utveckla företagens verksamhet och deras verksamhetsförutsättningar. Vi genomför olika projekt, program och tjänster både regionalt, nationellt och globalt.

I våra projekt samlar vi ihop företag, högskolor och organisationer kring samma bord. Ur det här samarbetet föds ofta något alldeles nytt och omvälvande – ny business inom energiområdet eller teknologiska innovationer på global toppnivå.

Dessutom ger vi mångsidig service inom affärsutveckling åt företag i energibranschen. Vi erbjuder också teknologicentrumstjänster tillsammans med bolaget Vaasa parks, som Merinova är delägare i.

Merinova grundades år 1989. Under årtiondenas lopp har företagets ägarskap och styrelse fått en mycket industriell och företagsmässig prägel. Det här syns i Merinovas tjänster, som direkt motsvarar behoven hos regionens företag. Läs mer om vår historia och de viktigaste resultaten.