Vanguard ADMA

Lösningar till allra svåraste omständigheter

Genom projektet Advanced Manufacturing for Energy-Related Applications in Harsh Environments (2015-16) främjar man samarbete och partnerskap mellan europeiska företag som tillverkar apparater och komponenter för marin förnyelsebar energi. Företagen sysslar bland annat med havsvindkraft, våg- och tidvattensenergi, samt energiproduktion i utmanande marina miljöer såsom olje- och gasborrning.

Projektet utnyttjar strategier för intelligent specialisering i Europeiska unionens Vanguard Initiative –regioner, samt främjar företagens tillväxt genom utvecklingsarbete, samarbete mellan regioner, innovationer och industriellt ledarskap.

Läs mera

Dina kontakter