Energy Lab

Forskningen inom energisektorn på Vasa universitet tar ett stort steg framåt då ett nytt laboratorium invigs på campuset

Laboratoriet heter Energy Lab eller Vaasa Energy Business Innovation Center (VEBIC). Laboratoriet är ett svar på företagens ökade behov av utbildning och forskning inom energi, och ett första steg på vägen mot en större energiteknologipark i Vasa. I fastigheten finns tre stora motorlaboratorier, samt laboratorier för miljö och geoenergi. Fokus inom forskningen ligger bland annat på förnyelsebara bränslen, elsystemen för motorer och kraftverk, samt på att minska utsläpp och spillenergi.

Dina kontakter