TCE – Towards Cluster Excellence

TCE-projektet (2016-17) stärker och utvecklar ledningsmodellerna i de kluster som deltar i projektet

Under projektets gång utvecklar och förnyar klustren affärsmodellen för de tjänster man erbjuder små och medelstor företag. Målgruppen är framförallt ledning och nyckelpersoner från fyra kluster inom energiteknologi och skogsindustri. Klustren i projektet är Oy Merinova Ab (Finland), CEPV (Spanien), Energyln (Portugal) och Paper province ekonomisk förening (Sverige). Klustren innefattar över 500 små och medelstora företag, som är den andra målgruppen i projektet.

Läs mera

Dina kontakter