TCE – Towards Cluster Excellence

TCE-projektet (2016-17) stärker och utvecklar ledningsmodellerna i de kluster som deltar i projektet