Innovationskluster för Vasaregionens energiteknologi II

Projektet är en fortsättning på att utveckla innovationsklustret inom energiteknologi i Vasaregionen, så att klustret fram till år 2030 blir det ledande i Europa