FREYR Battery har valt Vasa som plats för en potentiell battericellfabrik i Finland

FREYR Battery (“FREYR”), en utvecklare av nästa generations produktionskapacitet för battericeller, har ingått två intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Finnish Minerals Group respektive Vasa stad för strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala i Finland.

Intentionsavtalet med Vasa stad ger FREYR exklusiv rätt ända till 22.7.2022 till en 90 hektar (900 000 m2) stor industritomt för en potentiell battericellfabrik, under förutsättning att vissa villkor kopplade till projektets framsteg möts, och ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland.

”Vasa erbjuder en ideal plats för en Gigafabrik inom EU med tillgång till lokala kortresta råvaror och rikligt med förnyelsebar energi och vatten för nedkylning samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan”, säger FREYRs vd Tom Einar Jensen.

LÄS MERA >  https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/freyr-battery-har-valt-vasa-som-plats-for-en-potentiell-battericellfabrik-i-finland/

Dina kontakter