Future Sustainable Leadership 7.10.2021 (14:00 – 15:00)

Under Future Cleantech Solutions nästa virtualevent den 7 oktober kl. 14.00-15.00 EET kommer föreläsare, förändringsledare och utbildare Ulrika Sedin att hålla en interaktiv engelskspråkig föreläsning om hållbart ledarskap i en föränderlig värld. Ulrika kommer att prata om stress och leveransförmåga, hur hållbarhet hänger ihop med effektivitet och lönsamhet samt ge oss verktyg för hur man leder i en konstant föränderlig värld.

Mera information och anmälningsblanketten hittas här.

Moderator för detta webinarie är den erfarna mentala tränaren och på företagsutveckling och jämställdhet resultatorienterade diskussionsledaren Jon Moraeus, som kommer efter Ulrika Sedins föreläsning om hållbart ledarskap ta över och hålla i reflekterande samtal i små grupper om vad vi hört och lärt oss av Ulrika. Dessa interaktiva samtal äger rum 8 oktober och 12 oktober, och är främst riktade till ledare hos finska små- och medelstora företag.

Mer info om Future Sustainable Leadership Talks med Jon Moraeus och anmälningsblanketten hittas här.

Eventet ordnas av Future Cleantech Solutions-projektet, som finansieras 2019–2021 av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Vasa stad, Karlebynejdens Utveckling Ab (KOSEK), Karleby stad, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Umeå Energi och Skellefteå Kraft