Hannu Mäntymaa ny verkställande direktör för Wärtsilä Finland

Wärtsilä Finland Oy, lokalt pressmeddelande 25.augusti 2020

Diplomingenjör Hannu Mäntymaa (43) har utnämnts till ny verkställande direktör för Wärtsilä Finland Oy fr.o.m. 1.9.2020. Samtidigt kommer Mäntymaa att fortsätta i sin nuvarande position som direktör för Performance Services med ansvar för Wärtsiläs Marine Power-livscykelavtal globalt.

Mäntymaa började på Wärtsilä år 2002 som utvecklingsingenjör vid produktionsanläggning i Vasa. Sedan dess har han haft olika befattningar inom expertis och ledning i bolaget, såsom teknologidirektör och verkställande direktör för Wärtsiläs samarbetsbolag i Kina.

Wärtsilä Finlands nuvarande verkställande direktör Vesa Riihimäki har övertagit nya uppgifter som direktör för Wärtsiläs globala produktion, produktionsanläggningar och inköp. Samtidigt blev han ansvarig för Smart Technology Hub-projektet som tidigare hörde till Mäntymaas ansvarsområde. Smart Technology Hub, ett forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum som byggs i Vasa, är en av Wärtsiläs mest betydande investeringar för tillfället.

”Det nya teknologicentret förväntas vara i användning mot slutet av nästa år, så vi står inför en av de mest hektiska faserna i projektet. Det är utmärkt att vi kan utnyttja Vesa Riihimäkis omfattande kompetens i att gå vidare med projektet och samtidigt säkerställa att det nya teknologicentret integreras smidigt i vår globala produktionsprocess och uppfyller våra kvalitetskrav. Jag ser också fram emot att inleda mitt arbete som verkställande direktör för Wärtsiläs verksamhet i Finland. Jag har varit anställd i bolaget redan länge, så jag är väl förtrogen med arbetsgemenskapen och människorna, vilket gör det lättare att sätta mig in i uppgiften”, säger Hannu Mäntymaa, blivande verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

Både Mäntymaa och Riihimäki kommer även i fortsättningen att vara baserade i Vasa.

Närmare information:

Hannu Mäntymaa
Verkställande direktör (fr.o.m. 1.9.2020)
Wärtsilä Finland Oy
+ 358 (0)40 751 5446
hannu.mantymaa@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com