Federica Polo blir EU Affairs Manager

Sedan början av 2015 har det I Vasatrakten funnits ett utvecklingsprojekt som skall hjälpa till att vinna mer EU-forskningsfinansiering till regionen. Bruno Woeran, som har hittills arbetat med projektet, flyttade hem till Österrike I slutet av våren. Under fem år har det visat sig att projektet varit lyckat, många ansökningar har skickats ut och EU-finansieringen har utvecklats mycket posiitivt. EU Affairs Manager- aktiviteten finansieras av 10 regionala och lokala aktörer: Vasa stad, VASEK, Merinova, Österbottens förbund, Vasa universitet, VAMK, Novia, Åbo Akademi University, Helsingfors universitet, och Hanken.

Konkurrensen om forskningsfinansiering kräver allt mer insikt i det internationella kontextet, för att kunna skapa forskarnätverk som har möjligheter till framgång men också för att få med olika andra samhällsaktörer för att sedan kunna implementera forkningens resultat för regionens bästa.

Federica Polo blir följande EU Affairs Manager på Merinova från början av december 2020. Hon ska samla regionens aktörer, företag och högskolor i ett aktivt samarbete för europeisk och internationell forskningssamarbete, speciellt inom Horizon Europe men även i andra relevanta nätverk.

Federica har arbetat i europeiska och lokala projekt, både som forskare och koordinator, för Universitet i Trieste (Italien), AAS1 Triestina (sjukvårdsdistriktet I Trieste), Vasa universitets “School of Technology and Innovation” samt för vasaregionens företag. På Merinova ska hon vara en kontakt och katalysator för utvecklandet av ideer till konkreta forskningsprojekt och finansieringsansökan, speciellt för energisektorn I Vasaregionen.

Hon skall disputera inom productionsekonomi på Vasa universitet i januari 2021. Hennes grundexamen är inom regional sociologi (“Sociology for territorial networks and organizations”) från universitetet i Trieste (2012) coh hon har också ett högre examen därifrån (“Training and development of human resources” 2014). Hon har gett ut flera vetenskapliga publikationer under sin forskarkarriär.

För tilläggsuppgifter kontakta:
Federica Polo, EU Affairs Manager +358 40 623 6551, federica.polo@merinova.fi (engelska)
Mika Konu, VD, Merinova +358 400 730 747, mika.konu@merinova.fi