Merinova är godkänd tjänsteleverantör av innovationscheck

Tekes lanserade 3.10.2016 en ny tjänst i Finland, som ger stöd för att förbättra och öka konkurrenskraften i små och medelstora företag. Tjänsten kallas innovationscheck och det gör möjligt för små och medelstora företag att köpa kunskap och färdigheter som behövs för innovationsprojekt. Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som vill starta innovationsverksamhet. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Merinova är godkänd av Tekes som en tjänsteleverantör och har redan startat flera innovationscheck på lokal nivån. Merinova kan identifiera företagets affärsmöjligheter och hjälper också med ansökan, som fylls i Tekes nätservice. Kontakta oss: Projektledare Tommi Sykkö, tel: 0400-358610 eller via e-post> tommi.sykkomerinova.fi

Mera om innovationscheck Tekes Innovationscheck