Planeringen av en anodmaterialfabrik för batteriindustrin fortsätter i Vasa

Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials har ingått ett intentionsavtal, utifrån vilket bolagen bedömer möjligheterna att grunda en fabrik för produktion av anodmaterial i Vasa. För fabriken har på GigaVaasa-området reserverats den tomt som blev ledig då samarbetet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials upphörde 25.8.2022.

– Jag är väldigt nöjd med att GigaVaasa-området utvecklas enligt planerna då värdekedjan även kompletteras med anodmaterialproduktion. Samarbetet med Epsilon och Finlands Malmförädling har varit produktivt och väldigt fungerande, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Tomtreserveringen godkändes på Vasa stadsstyrelses sammanträde 3.10.2022. Tomt nr 18 som företaget reserverat ligger nära tomten som FREYR Battery reserverat för en battericellfabrik.
I ett pressmeddelande från Finlands Malmförädling står det att samarbetet gällande fabriksprojektet börjar med beredning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser. Målet är att MKB-förfarandet gällande projektet inleds i början av 2023 då MKB-programmet kan lämnas in till kontaktmyndigheten.

LÄS MERA: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/planeringen-av-en-anodmaterialfabrik-for-batteriindustrin-fortsatter-i-vasa