Wärtsilä investerar märkbart i Finland – en ny generations innovations- och produktionscentrum Smart Technology Hub byggs i Vasa

Wärtsilä bygger ett nytt Smart Technology Hub-forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa. Till centrumet kommer man att från och med år 2020 flytta all Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor.

Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro bestående av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

”Fortsatt förnyelse ligger i Wärtsiläs DNA”, konstaterar Jaakko Eskola, Wärtsiläs koncernchef. ”Företaget som år 1834 grundades som ett sågverk i Värtsiläs by i Tohmajärvi är idag en världsledande leverantör av smart teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. För oss är Smart Technology Hub i Vasa ännu ett generationssprång som lyfter Wärtsiläs kunnande till nya nivåer.”

Smart Technology Hub är det nästa konkreta steget i Wärtsiläs visioner för smart sjöfart och en smart energibransch. Med sin unika, mångsidiga verksamhet möjliggör centrumet smidigare och effektivare testning och produktutveckling av lösningar inom marin-, olje- och gasindustrin samt nya energisystem.

LÄS MERA: https://www.wartsila.com/fin/sv/koncernmeddelande/21-08-2018-wartsila-investerar-markbart-i-finland-en-ny-generations-innovations–och-produktionscentrum-smart-technology-hub-byggs-i-vasa-2251771