Verkningarna av de investeringar som planerats inom batteriindustriområdet GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.

Enligt modellen skulle verkningarna i produktionsskedet, beroende på vilket scenario som används, ge

  • En värdeökning på 1,3 eller 2,7 miljarder euro, av vilka 0,8 eller 1,7 miljarder euro inriktar sig på Vasaregionen
  • 5 200 eller 10 400 nya arbetsplatser, av vilka 2 400 eller 4 900 i Vasaregionen
  • Som produktionsutfall 3,7 eller 7,8 miljarder euro, av vilka 2,6 eller 5,4 miljarder i Vasaregionen
  • 111 eller 224 miljoner euro av lönerna går till konsumtion

Läs mera och bekanta dig närmare med modellen för verkningsfullheten (endast på finska) > https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/verkningarna-av-de-investeringar-som-planerats-inom-batteriindustriomradet-gigavaasa-stracker-sig-over-hela-finland-en-farsk-modell-for-verkningsfullheten-visar-betydande-direkta-och-indirek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dina kontakter