Innovationshubbar främjar digitaliseringen i EU – utlysningen av Finlands kandidater pågår som bäst

PRESSMEDDELANDE – Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet har öppnat ansökningsomgången för Finlands kandidater till europeiska digitala innovationshubbar (European Digital Innovation Hubs, EDIH). Hubbarna har till uppgift att stödja företag och den offentliga sektorn i utnyttjandet och införandet av digitala lösningar. Ansökningsomgången pågår fram till 15 januari 2021.

Utlysningen av kandidater riktar sig till organisationer och sammanslutningar som kan producera och förmedla tjänster som stöder digitaliseringen av affärsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte.

Som nästa steg i processen kommer kommissionen att ordna en begränsad ansökningsomgång för de kandidater som valts ut nationellt. Enligt en preliminär tidsplan kommer den europeiska ansökningsomgången att pågå från slutet av januari till slutet av april. Europeiska kommissionen fattar det slutliga beslutet om val av innovationshubbar. Kommissionen har föreslagit att det i Finland ska inrättas två till fyra hubbar.

https://tem.fi/-/innovaatiohubit-edistavat-digitaalisuutta-eu-ssa-suomen-ehdokkaat-nyt-haussa?languageId=sv_SE