Lysande möjlighet för batterifabriker att bli en ny framgångshistoria för Finland

Vasas batterifabriksprojekt har samlat ett omfattande samarbetsnät på riksnivå!

Det omfattande batterifabriksprojekt som Vasa startade för drygt ett år sedan har samlat ett starkt samarbetsnät omkring sig. Jämsides med Nordens största energiteknologikluster EnergyVaasa har Karlebyområdet en central position med såväl råvaruförädling i toppklass som forskning om batterikemikalier.

Därtill ingår i nätet fem för batteriindustrin viktiga företag som producerar råvaror hållbart och etiskt i olika delar av världen. Företagen i Finland kan täcka en betydande del av batteriindustrins värdekedja: mineraler, produktion av batterikemikalier samt katod- och anodmateriel samt tillverkning och återvinning av battericeller och egentliga batterier.

Samarbetsnätet satsar i synnerhet på att få internationella batterikluster till Finland. I det här arbetet är ett viktigt budskap som intresserar stora internationella aktörer att hela värdekedjan tas omhand.

– Under året har flera nya batterifabriksprojekt startat i olika delar av världen. Vi för diskussioner med batteritillverkare från såväl Amerika, Asien som Europa. Efterfrågan på batterier kommer att vara stor i framtiden, i synnerhet i anslutning till trafiken och lokala energilagringslösningar. Nu har Finland en unik chans att vara med när den här nya industrisektorn växer och att aktivt delta i utvecklingen av den, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

LÄS MERA:
https://www.vaasa.fi/sv/tiedote/lysande-mojlighet-for-batterifabriker-att-bli-en-ny-framgangshistoria-for-finland