I3-4-BLUE GROWTH

Ledande aktörer inom ekosystem för innovation inom blå ekonomi att dela sin kunskap och bygga kapacitet och investeringsmöjligheter inom två undersektorer: vattenbruk och fiske, och förnybar marin energi och utsläpp av koldioxid, för en hållbar framtid.

I3-4-BLUE GROWTH syftar till att bygga kapacitet i mindre utvecklade europeiska regioner för att bygga och förstärka förmågan hos ekosystem för blå ekonomi i identifieringen av interregionala innovations- och investeringsprojekt, för utvecklingen av en hållbar och smart grön och blå ekonomi.
Kärnfokus kommer att ligga på två kärnvärdekedjor med potential för innovation och tillväxt, i synnerhet: hållbar fisk och skaldjur, vattenbruk och valorisering av blå resurser (värdekedja #1), och maritim förnybar energi och avkarbonisering av den maritima sektorn (värdekedja # 2). Identifiering och kartläggning av möjligheter för innovativa, hållbara och djupteknologiska investeringar inom dessa sektorer kommer att vara kärnan i projektaktiviteterna.
I3-4-BLUE-Growth kommer att främja regional kapacitetsuppbyggnad i sex mindre utvecklade regioner från fyra länder (Azorerna, Center och North – Portugal; Andalusien – Spanien, Pomorskie – Polen och Kroatien – HR), belägna i fyra olika makroregioner (Atlanten, Baltikum, Medelhavet och Adriatiska havet), samtidigt som man utforskar synergier och möjligheter till samarbete med ledande blå ekonomikluster över hela Europa.
För mer information, besök projektets webbplats: I3-4-BLUE GROWTH website

 

Dina kontakter