INDUSTRY INSIGHT med offentliga upphandlingar kommunen som kund: case Vasa. 20.10.2020

Är du nyfiken på att lära dig med om direkta offentliga upphandlingar. Ta chansen att delta i ett webbinar om direkta offentliga upphandlingar med kommunen som kund, Vasa som case.

Offentliga upphandlingar öppnar upp för stora möjligheter för företagen men kan också kännas som en utmaning att ta sig an – vilka lagar och formella krav ligger till grund för de offentliga upphandlingarna? Hur går upphandlingsprocessen till och vad är viktigt att tänka på om ett anbud ska lämnas? Vad händer sedan, efter ett tilldelningsbeslut? Och upphandlar kommunen allt via upphandlingsportaler?

Projektet Future Cleantech Solutions bjuder in till webbinar riktat till små och medelstora företagare, i Sverige och i Finland, som är intresserade av offentliga upphandlingar.

Jonna Törnroos, jurist vid Finlands kommunförbund ger er en fördjupad insikt i upphandlingsförfarandet i Finland. Pekka Liukkonen, upphandlingschef på Vasa kommun, Mari Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare på Vasa Företagarföreningen och Erik Sjöberg deltar till paneldiskussion om kommunala inköp ur företagarnas och kommunens synvinkel. Erika Hanses, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten skall ge en svensk inblick till diskussion.

Program

15.00 Mauritz Knuts – välkommen med några ord om FCS-projektet

15.05 Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa – Om samarbetet mellan kommun och företagare

15.10 Jonna Törnroos – offentliga upphandlingars juridik och direkta upphandlingar

15.20 Paneldiskussion: Case Vasa

  • Erik Sjöberg – Upphandlingsmentor för företag, moderator
  • Pekka Liukkonen – Stadens representant, upphandlingschef
  • Mari Pohjanniemi-Kivi – Företagarföreningen, företagarnas representant

15.40 Erika Hanses – Svensk synpunkter på case Vasa (på distans), diskussion

15.50 Reija Harlamow – Mentimeter feedback

15.55 Mauritz Knuts – Tack och hej!

Anmäl dig här!

Eventet arrangeras genom projektet Future Cleantech Solutions finansierat av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Teknologicenter Merinova, VASEK, Vasa stad, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun.

 

Dina kontakter