Första förhandsreserveringen på Korsholms del av GigaVasa-området

Företaget Grafintec har förhandsreserverat en tomt på området Granholmsbacken II för att bygga en fabrik för grafitanodmaterial.
Det är den första förhandsreserveringen av en tomt på Korsholms del av GigaVasa-området. Grafintec som är ett finländskt dotterbolag till Beowulf Mining planerar att bygga en produktionsanläggning för grafitanodmaterial för att försörja den snabbt växande marknaden för elbilsbatterier. Den förhandsreserverade tomten är cirka 46,7 hektar stor.

https://korsholm.fi/2023/02/foretaget-grafintec-forhandsreserverar-tomt-pa-granholmsbacken-ii-for-att-bygga-anodfabrik

Dina kontakter