En omfattande utvärdering inleds: Coronastödens effekter på företag och ekonomin

Arbets- och näringsministeriet inleder en oberoende utvärdering av företagsstöd som har tagits i bruk på grund av en likviditetskris i företag till följd av coronaläget. Målet är att utreda effekter på kort och lång sikt av stöden samt producera information för politiska beslutsfattare inför framtida kriser. Dessutom görs en granskning av användningen av stödmedlen. Den stegvisa utvärderingen infaller åren 2020–2023.

”Under våren och sommaren infördes nya företagsstöd och gamla utvidgades med en snabb tidtabell när man ville förebygga konkurser, arbetslöshet och en ekonomisk kris i företag i coronaläget. Nu vill vi utvärdera effekterna av stödet inför framtiden. Utvärderingen ökar transparensen i statens verksamhet, och den evidensbaserade informationen kan utnyttjas i framtida beslut”, säger avdelningschef Ilona Lundström vid arbets- och näringsministeriet.

Det är fråga om en stegvis och långsiktig utvärdering som genomförs av flera aktörer. Vid genomförandet av delprojekten används konkurrensutsättning och oberoende sakkunnigorganisationer.

Statens coronafinansiering uppgick sammanlagt till ca 22 miljarder euro i mars–juni 2020. Av detta är 10,2 miljarder euro marknadsmässig finansiering, dvs. lån (Statens pensionsfond och Finlands Bank), Finnveras borgensfullmakter för lån eller Industriinvesteringens kapitalplaceringsprogram, 10,4 miljarder euro i direkta stöd och 1,5 miljarder euro nedsättning av arbetspensionsavgiften. En del av utvärderingen riktar sig till all stödfinansiering, en del till vissa enskilda stödformer.

Coronastödens effekter på kort och lång sikt undersöks separat

I den första fasen bedöms effekterna av coronastöden på kort sikt. Särskilt granskas hur stöden riktades, om de förebyggde konkurser, hur de främjade sysselsättningen och vilka effekter de hade på förnyelse och produktivitet. LÄS MERA > https://tem.fi/-/laaja-arviointi-alkaa-kohteena-koronatukien-vaikutukset-yrityksiin-ja-talouteen?languageId=sv_SE