Svenska gäster intresserade av Vasaregionens energikluster

Vasaregionen fick förra veckan svenska gäster från Jokkmokk på besök när kommunens näringslivsutvecklinsbyrå Strukturum kom för att bekanta sig med energiklustret och för att kartlägga samarbetsmöjligheter mellan regionens företag. Med på resan var Ulf Hägglund, Åsa Labba och Maya Forsberg.

Ungefär hälften av den svenska vattenkraften kommer från Jokkmokk. Därför började besöket vid VEO, som har kompetens inom bland annat vattenkraft, vindkraft och eldistribution. VEO har verksamhet på flera orter i Sverige, och Sveriges andel av VEOs försäljning är cirka 15 procent. Under besöket på VEO diskuterades till exempel möjligheten att organisera en Energidag i kommunen Jokkmokk med vattenkraft som tema. Ett sådant här evenemang skulle locka med viktiga företag inom branschen.

I dagens program ingick också ett besök på teknologicentrum Merinova. Där fick de svenska gästerna information om Merinovas verksamhet och dess roll i att stödja energiklusterföretag.

LÄS MERA > https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/svenska-gaster-intresserade-av-vasaregionens-energikluster