EnergyVaasa energikluster fortsätter att växa

Under sommaren 2019 har EnergyVaasa-klustrets aktörer på nytt kartlagt Nordens mest betydande energiteknologikoncentration i siffror och fått som resultat klustrets nya nyckeltal. Siffrorna visar att den stora efterfrågan på energieffektiva produkter och cleantech-produkter i världen har inverkat positivt även på EnergyVaasa.

Det värt att minnas följande nyckeltal om EnergyVaasa:

– 160 företag
– Företagens totala omsättning är årligen 5 miljarder euro
– Exporten utgör över 80 % av omsättningen
– Företagen har sammanlagt 12 000 anställda
– 200 miljoner euro läggs årligen på forskning och utveckling
– I EnergyVaasa-området planeras nya investeringar i energiteknisk infrastruktur för totalt ca 1,2 miljarder euro till slutet av år 2025

” Det var en hel del nya figurer, eller hur? Det kommer ta en stund innan jag själv kan dem utantill”, ler EnergyVaasas Communication & Brand Manager Kristoffer Jansson och fortsätter: ” Tillväxt på varje punkt, kan man konstatera. Företagens totala omsättning, mängden EnergyVaasa-företag och mängden på deras anställda har alla ökat med cirka tio procent jämfört med ett par år tillbaka”.

Som ett exempel nämner Jansson VEO, som har vuxit från att ha 300 anställda till ett företag med 450 anställda och med omsättning på över 100 miljoner euro. Dessutom sysselsätter VEO tiotals underleverantörer i branschen med sina projektleveranser. Som nya EnergyVaasa-företag har bland annat Geyser Batteries, Woima Corporation, Jukolux, Solartech Wasa och många andra trätt fram. Det som dessa och andra EnergyVaasa-företag har gemensamt är att minst hälften av deras omsättning kommer från energiteknologin. Flera av företagen är internationella redan från början och riktar sig genast på internationella marknader.

VEOs marknadsförings- och försäljningschef Visa Yliluoma är naturligtvis nöjd med VEOs tillväxt, men han riktar också ett tack för tillväxten till EnergyVaasa och samarbetet som gjorts inom klustret: ”Klustrets företag konkurrerar sinsemellan, vilket sätter fart på tillväxten. Men de samarbetar också på många olika områden, små och stora företagen behöver varandra. EnergySpin, företagsacceleratorn inom energisektorn, har varit verksamt i några år nu och gett upphov till nya intressanta företag i klustret”, konstaterar Yliluoma. VEO är med som partner i EnergySpin > https://energyspin.fi/

” Teknologiprodukterna tillverkade av EnergyVaasa-energiklustret är på så sätt speciella, att de berör varje människa, men de syns nödvändigtvis inte i deras vardag. De minsta produkterna är ofta bara lika stora som en ryggsäck. Och dessa produkter finns till och med i elnätet i alla länder i världen”, berättar Jansson.

De nya EnergyVaasa-siffrorna har samlats i samarbete med områdets företag. Företagen har bland annat meddelat om sina nya partners. Alla dessa företag har blivit tillfrågade deras nyckeltal.

EnergyVaasas nya nyckeltal (presentation) > https://www.merinova.fi/wp-content/uploads/2019/09/EnergyVaasa-uudet-luvut-public.pdf